Consulting
Rådgivning

"By failing to prepare

you are preparing to fail".

- Benjamin Franklin -

Fjellsko

Hjelp fra A - Å

Rådgivning fra der du er...

til dit du vil...

Når vi skal på tur, så lytter vi til 

erfarne fjellfolk.

Vær lur spør oss før du drar videre...

Så får du med deg riktig utstyr,

løsninger, waypoints og riktig vanskelighetsgrad plottet inn på kartet når du går.

Da blir turen enklere og du er forberedt

på det du møter
når du kommer frem!

Campingplass i fjellene